Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yleiselektroniikka 
Y-tunnus: 0116173-8
Luomannnotko 6
02200 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henrik Borenius
+358 10 2891 289
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Yleiselektroniikan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin talletetaan tietoja Yleiselektroniikan asiakkaiden ja yritysten sekä yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin yllä mainittu tietosisältö saadaan Yleiselektroniikan  omasta toiminnasta sekä asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojasi käytetään infomateriaalin lähettämiseen ja mainostarkoituksiimme ainoastaan Yleiselektroniikan ja tytäryritysten toimesta. Emme jaa mitään tietoa kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta palvelujentarjoajia, jotka toimivat puolestamme tai joiden puolesta toimimme. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyen.

Tiedot rekisteristä hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Pyynnöt tietojen hävittämisestä tai tarkistamisesta tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja, jotka liittyvät asiakas- ja toimittajasuhteisiin voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennetut ja antamasi tiedot ovat salasanasuojattuja ja käyttöoikeus on rajattu. Luvaton käyttö on estetty palomuuritekniikalla, palvelimista tehdään varmuuskopiot säännöllisesti ja arkistot säilytetään turvallisessa sijainnissa.