Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Yleiselektroniikan myymien ja toimittamien komponenttien ja laitteiden kauppaan, joissa asennus ei sisälly toimitukseen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Nämä ehdot eivät koske agenttikauppoja, joihin sovelletaan valmistajan myyntiehtoja.

2. Sopimus

Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun

- sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (hankintasopimus)

- ostaja on hyväksynyt myyjän tarjouksen (kirjallinen tai suullinen)

- myyjä on vahvistanut muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus)

3. Toimitusehto

Tavara luovutetaan vapaasti myyjän varastossa Vantaalla (Ex Works Vantaa, Incoterms 2010). Vahingonvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ostajalle tai kuljetusliikkeelle.

Myyjä voi vakuuttaa toimituksen ostajan laskuun, jolloin vakuutuksesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen.

4. Toimitusaika

4.1 Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä määrää toimituksen ajan paitsi kohdassa 4:4 mainitussa tapauksessa.

4.2 Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varasto voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle tarjouksen saaneelle.

4.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen solmimispäivä;

b) päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen;

c) päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista.

4.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa on kolmanneksen alitus - tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta.

Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla.

4.5 Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, että myyjä täyttää sopimuksen.

Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.

4.6 Toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi.

4.7 Myyjän vahingonkorvausvastuu ei koske välillisiä vahinkoja.

4.8 Osa luettelossa olevista tuotteistamme on saatavissa päämiehemme erikseen ilmoittaman toimitusajan sekä minimitoimitusmäärän mukaisina.

4.9 Arkipäivisin (ma-pe) klo 13.45 mennessä tehdyt tilaukset kerätään ja lähetetään saman päivän aikana, mikäli tuotetta on suoraan varastossa.

5. Toimitus

5.1 Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi, ja ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

5.2 Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

5.3 Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

5.4 Toimitukseen liittyvä reklamaatio seitsemän (7) vuorokauden  sisällä tuotteen lähettämisestä. 

6. Noudot

Vantaan Avialogiksen varastosta, osoitteesta Turvalaaksonkuja 4 tehdyistä noutotilauksista veloitetaan noutotilauksen aiheuttamat kustannukset, 7€ / nouto, ellei asiasta ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa. 

7. Hinnat

7.1 Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja ovat ilman toimituspakkausta myyjän tiloissa Vantaalla. Hinnat koskevat toimittajien tehdaspakkauksien mukaisia määriä, ellei muuta ole erikseen sovittu. 

7.2 Myyjä varaa oikeuden muuttaa hinnastossa ilmoitettuja hintoja ilmoittamatta siitä erikseen.

7.3 Jos tulli, arvonlisävero tai joku muu toimitukseen liittyvä vero tai julkinen maksu muuttuu tai sellainen tulee lisää lainsäädännön muuttumisen vuoksi tai jos viranomaisen tulkinta aiheuttaa sen, että toimitukseen liittyvä vero tai maksu, jota aikaisemmin ei ole peritty, määrätään maksettavaksi, muutetaan toimituksen hintaa vastaavasti.

8. Valuuttasidonnaisuus

8.1 Hinnat ovat täydestä määrästään (100 %) sidottu tarjouksessa erikseen määriteltyyn valuuttaan.. Ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole erikseen määritelty vertailukurssia tai vertailukurssin ajankohtaa, johon hinta on sidottu, käytetään vertailukurssina sopimuksen syntymispäivän ao. valuutan kurssia.

8.2 Jos em. valuuttojen ja Euron välinen vaihtosuhde muuttuu enemmän kuin +/- 2 %, korjataan myyntihintoja koko muutosta vastaavalla määrällä.

9. Maksuehdot

9.1 Tiliasiakkaiden maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä. Internet-kauppapaikan kautta jätettyjen noutotilausten minimiarvo on 10 Euroa (veroton). Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 8 prosenttiyksiköllä. Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.

9.2 Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, Y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

9.3 Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

10. Toimituskulut

Toimitus- ja pakkauskulut veloitetaan todellisina, kuitenkin vähintään 10 Euroa (veroton). Pienlaskutuslisä 10,00 Euroa (veroton) veloitetaan laskutettaessa alle 50 Euron (veroton) toimituksia. Pientoimituslisää ei veloiteta ennakkoon maksetuista verkkokaupan tilauksista.

Uusilta laskutusasiakkailta peritään ensimmäisen laskulle tehdyn tilauksen yhteydessä 7€ laskutuslisä. Laskutuslisää ei peritä seuraavista tilauksista. 

11. Tuotetiedot ja luottamukselliset tiedot

11.1 Myyjän tai myyjän toimittajien luetteloiden tiedot, kuten tekniset arvot, mitat, hinnat yms., ovat tuotteille tyypillisiä, eivätkä sido myyjää.

11.2 Kaikki toimittajan ja ostajan tuotteen tai sen osan valmistamiseksi tarvittavat piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka toinen osapuoli on ennen sopimusta tai sen jälkeen toiselle osapuolelle luovuttanut, jäävät luovuttajan omaisuudeksi. Saaja ei saa ilman luovuttajan kirjallista suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

11.3 Myyjälle luovutettuja tietoja voidaan käyttää markkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jos haluat kieltää tietojen keräämisen markkinointitarkoituksiin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ([email protected] tai puh: 010 2891 220).

12. Takuuvastuu tuotteen virheestä

12.1 Myyjä antaa ostajalle takuun tuotteen virheettömyydestä siinä laajuudessa kuin tuotteen valmistaja/toimittaja on sen myöntänyt. Raaka-aine - ja valmistusvirheet myyjä sitoutuu korjaamaan valintansa mukaan joko kunnostamalla virheelliset tuotteet tai toimittamalla uudet virheettömät tuotteet veloituksetta.

12.2 Ostajan tulee viipymättä palauttaa virheelliset tuotteet myyjälle tarkastettavaksi. Palautuksen mukana tulee olla kopio myyjän ao. lähetteestä ja ostajan lähete, josta käy ilmi syy miksi tuote palautetaan (kopio ostajan vastaanottotarkastuksen pöytäkirjasta). Ostajan tulee ilmoittaa myös mahdollinen palautusnumero sekä myyjän edustaja, jonka kanssa asiasta on sovittu.

12.3 Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat väärästä varastoinnista, käsittelystä tai käytöstä: suunnittelu-, mitoitus- tms. virhe, eikä normaalista kulumisesta tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista. Syöpymiselle alttiiden tuotteiden valinnasta vastaa ostaja ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

12.4 Virheellisten tuotteiden palautuskuluista vastaa ostaja ja korjattujen tai uusien tuotteiden toimituskuluista vastaa myyjä.

12.5 Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tuotteille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka.

12.6 Myyjän vastuu tavaran virheestä rajoittuu takuuseen, eikä myyjä ole velvollinen korvaamaan mitään välillisiä vahinkoja.

13. Tuotevastuurajoitus

Useat kansainväliset komponenttivalmistajat datakirjoissaan ja muissa tuotetiedotteissaan kieltävät tuotteidensa käytön kriittisenä komponenttina "elämää ylläpitävissä ja ihon alle sijoitettavissa laitteissa" (life supporting or surgical implant) ilman valmistajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Ostaja vastaa kaikista seuraamuksista, mikäli ei noudata ao. kieltoa.

14. Tilauksen peruuttaminen

Ostaja voi peruuttaa tilauksen vain myyjän suostumuksella. Sovituista varastotuotteiden peruutuksista hyvitetään enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia.

Välitystuotteita, jotka myyjä on hankkinut nimenomaan ostajaa varten, koskevia tilauksien peruutuksia myyjä ei hyväksy.

Myyjä voi peruuttaa jälkitoimituksen, mikäli sen arvo koko tilaukseen nähden on vähäinen.

15. Reklamaatiot & palautukset

Reklamaatiot ja palautukset Palautuksen yhteydessä on aina otettava yhteyttä myyjään ennen tuotteen palauttamista. Näin varmistamme, että palautusprosessi sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

• Varastotuotteet: Jos palautus johtuu asiakkaan tilausvirheestä, hyvitämme palautettavista varastotuotteista maksimissaan 70% tuotteen hinnasta. Palautettavien tuotteiden tulee olla alkuperäisessä kunnossa ja myyntikelpoisia.

• Tilaustuotteet: Tuotteet, jotka on tilattu eikä niitä varastoida Yleiselektroniikan toimesta, ei lähtökohtaisesti hyvitetä. Näiden tuotteiden osalta mahdolliset hyvitykset sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

16. Erimielisyydet

Kaupasta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet tulisi ensisijaisesti ratkaista osapuolten kesken. Mikäli ratkaisua ei synny, riitaisuudet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaan.