Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Boreo Oyj konserniin kuuluva Yleiselektroniikka on kotimainen elektroniikan ja sähkömekaniikan komponentteja, teholähteitä, mittalaitteita sekä työkaluja markkinoiva ja toimittava yritys. 

Huippuosaajiemme asiantuntijuudella löydämme asiakkaillemme luotettavat, kestävät ja täsmällisesti toimitetut ratkaisut globaalista tarjonnasta. Haluamme olla asiakkaidemme ensimmäinen valinta. Siksi kehitämme jatkuvasti tuoteportfoliotamme ja palveluitamme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme sekä toimittajiemme kanssa.

Asiakkaalle ensisijainen hankintalähde tarkoittaa ostamisen helppoutta, virheettömiä toimituksia, yksiselitteistä ja tyhjentävää tuotetietoa ja –tuntemusta, ympäristöasioiden huomiointia, sekä moitteetonta asiakaspalvelua kaikissa toimitusketjun vaiheissa. 

Meille itsellemme asiakkaan ensisijaisena hankintalähteenä toimiminen ja tämän aseman saavuttaminen merkitsee toiminnan kannattavuutta, joka puolestaan mahdollistaa saavutetun tehokkuuden, laadukkuuden ja ympäristönhallinnan ylläpidon ja kehittämisen. Ensisijainen asema asettaa meille myös haasteen, johon haluamme vastata sitoutumalla toimintamme jatkuvaan parantamiseen sekä meihin kohdistuvien asiakasodotusten, lupaustemme ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. 
Edustamme ainoastaan laadukkaita ja tunnettuja valmistajia, joiden tuotanto ja toiminta on vastuullista ja ympäristöarvot huomioivaa. Kuljetukset toimittajilta, varsinkin Kauko-Idästä ja Pohjois-Amerikasta, pyritään keräämään suuremmiksi kertatoimituksiksi ja suosimme merikuljetuksia lentokuljetusten sijaan. 

Olemme panostaneet nykyaikaisiin sähköisiin neuvottelumahdollisuuksiin ja annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden etätyöskentelyyn aina kun fyysinen läsnäolo ei ole olosuhteista johtuen välttämätöntä. Silloin kun työ edellyttää toistuvaa ja säännöllistä liikkumista, suosimme autopolitiikassamme vähäpäästöisiä autoja.

Jätteen vähentämiseksi palautamme käytöstä poistetut tai vanhentuneet tuotteet valmistajilleen uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi aina kun mahdollista. Olemme toimintaamme liittyvien SELT ja RINKI tuottajayhteisöjen jäseniä ja edistämme näin omalta osaltamme sähkö- ja elektroniikkaromun sekä pakkausmateriaalien keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Lajittelemme kaiken omissa toimitiloissamme syntyneen jätteen mahdollisimman tehokkaasti ensisijaisesti uusiokäyttöä ja energiantuottoa suosivalla tavalla. 

Yleiselektroniikalla kokonaisvaltainen laatu ja ympäristöasioiden hallinta tarkoittaa, että jokainen toiminto, joka tehdään yrityksemme nimissä, täyttää sille asetetut laatu- ja ympäristötavoitteet. Vastuu laadusta, laadun kehittämisestä ja haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemisestä kuuluu yrityksemme jokaiselle henkilölle. Tämän vuoksi kehitämme systemaattisesti omaa osaamistamme ja huolehdimme siitä, että henkilöstömme saa kaiken tarvittavan tuote-, laatu- ja ympäristökoulutuksen, jonka se tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsee.