Ympäristöpolitiikka – Yleiselektroniikka Suomi

Edustamme laadukkaita ja tunnettuja valmistajia, joiden tuotanto ja toiminta on vastuullista ja ympäristöarvot huomioivaa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteenamme on ISO 14001 Ympäristösertifikaatin vaatimusten täyttäminen.

Seuraamme alan lainsäädännön kehitystä. Tärkeimmät alaan liittyvät EU-määräykset ovat RoHS ja REACH direktiivit. RoHS määräyksillä (Restriction of Hazardous Substances) tarkoitetaan EU:n 1.7.2006 voimaan tullutta direktiiviä, jonka tarkoituksena on poistaa elektronisista laitteista haitallisimmat aineet. Konserni toimii myös aktiivisesti asiakkaiden ja toimittajien kanssa kooten tietoa RoHS-yhteensopivista tuotteista kunkin yrityksen tarpeiden mukaan ja pyrkien näin saamaan asiakkailleen sopivimmat tuotteet.

EU:n REACH säännöstö 1907/2006 (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) controlloi Euroopan Yhteisön alueelle tuotavia haitallisia kemikaaleja. Haitallisimmiksi luokitellut kemikaalit on 1.6.2008 alkaen pitänyt rekisteröidä ennakkoon. Yleiselektroniikka ja sen edustamat toimittajat seuraavat luonnollisesti säännöstön kehittymistä.

Koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioissa. Olemme panostaneet nykyaikaisiin sähköisiin neuvottelumahdollisuuksiin. Autopolitiikassamme suosimme vähäpäästöisiä autoja.

Kuljetukset toimittajilta varsinkin Kauko-Idästä ja Pohjois-Amerikasta pyritään keräämään suuremmiksi kertatoimituksiksi. Suosimme merikuljetusta lentokuljetusten sijaan.

Jätteen vähentämiseksi pyrimme palauttamaan vialliset tai vanhentuneet tuotteet uudelleen käyttöön valmistajille. Elektroniikkaromun tuottajavastuun kattamiseksi Yleiselektroniikka on SELT ry:n jäsen. SELT ry on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö. Toimistoelektroniikka kierrätetään.

Varastossa pakkausmateriaalit kierrätetään. Yleiselektroniikka on myös Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen. RINKIn tehtävä on pakkausten hyötykäytön edistäminen.

Toimistossa syntyvästä jätteestä paperi ja pahvi kierrätetään, loppuosa jätteestä käsitellään energiajätteenä.

Kari Nerg
Toimitusjohtaja